100%

4 χιλ. Τρίπολης Σπάρτης, Τηλ/Fax : 2710 223196

Αγίου Δημητρίου 1, Τηλ : 2710 238797

ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100

email : nikos_mitro@yahoo.gr

Κιν: 6945 616866